Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace poskytování služeb v souladu s Pravidly pro užívání cookies. Rozumím

Mnamamls

Obchodní podmínky

Podmínky pro využívání služeb mnamamls.cz Martina Karkulová

Předmětem smlouvy je zboží rychlé spotřeby.

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi zákazníkem (dále jen kupující) a Martinou Karkulovou (dále jen prodávající)

Kupující objednávkou jak elektronickou (pomocí internetového objednávkového formuláře), tak telefonní, nebo emailovou akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není stanoveno jinak.

Platnost objednávky:

Objednávku je možné uskutečnit pouze telefonicky, emailem nebo pomocí internetového objednávkového formuláře zde, jiné objednávky, např. "zprostředkováním jinou osobou", nejsou akceptovatelné. Objednávku může potvrdit pouze prodávající.
Objednávka je závazná až po zaplacení zálohy v předem dohodnutém termínu mezi kupujícím a prodávajícím. Po odeslání objednávky bude vystavena zálohová faktura se všemi potřebnými údaji k platbě. Bez zaplacení zálohové platby nevzniká kupujícímu žádný nárok na vymáhání objednávky.
V případě objednávky pomocí internetového objednávkového formuláře je kupující povinen vyplnit všechna pole, která jsou označena jako povinná. Údaje vyplněné v tomto formuláři jsou určeny pouze k identifikaci objednávky a k vystavení faktury za objednané zboží.

Cena zboží:

Cenu zboží určí prodávající kupujícímu podle náročnosti zpracování a použitých materiálů. V ceně zboží není započítána cena obalových materiálů, ty kupující může objednávát po domluvě s prodávajícím dle aktuálního ceníku obalových materiálů. V ceně zboží je již zohledněna předem složená záloha.

Minimální trvanlivost zboží:

Minimální trvanlivost zboží, jako jsou klasické zákusky, mini zákusky, domácí moučníky, koláčky, pečená lízátka, dorty a další cukrářské výrobky nabízené prodávajícím, je nejdéle 24 hodin od data výroby. Chlazené výrobky uchovávejte při teplotě do +8°C Datum výroby vždy oznámí prodávající kupujícímu při předání zboží. Po předání zboží a uplynutí 24 hodin od data výroby, nemá kupující nárok na reklamaci zboží z důvodu ztráty jeho kvality nebo jeho tvaru.

Skladování zboží:

Protože předmětem smlouvy je zboží podléhající zkáze, je kupující povinnen zakoupené zboží skladovat v chladu. Pokud tak neučiní nemá nárok na reklamaci zboží, nebo vady způsobené nesprávným skladováním.

Převzetí zboží:

Prodávající dodá zboží na základě objednávky a požadavků zákazníka. Po převzetí zboží kupujícím nenese prodávající žádnou odpovědnost za manipulaci se zbožím, ani za jeho převoz. Převoz si kupující zajišťuje sám na své náklady. Obalové materiály nezajištují zboží proti posunu nebo pádu.

Storno objednávky:

Zrušit objednávku lze maximálně 3 dny před termínem objednání - v případě pozdějšího zrušení objednávky nemá kupující nárok na vrácení zálohy, kterou prodávajícímu složil v předem dohodnutém termínu.

Seznam alergenů: Novela zákona o potravinách, značení potravin a alergeny

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, od 1. ledna 2015 společně s evropským nařízením č. 1169/2011 ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech.
Tyto údaje o alergenech a složení výrobků jsou k nahlédnutí na vyžádání v provozovně, popřípadě mohou být sděleny písemně na vyžádání.

V Jílovém, dne 1.10.2021